U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dugotrajinim simptomima COVID-19 kod svake pete osobe. 

 

 

Jedna od pet osoba obolelih od koronavirusa razvije najmanje jedan simptom dugotrajnog kovida, pokazuje najopsežnije istraživanje do sada. 

 

S više od pola milijarde slučajeva koronavirusa zabeleženih u celom svetu od početka pandemije, sve je veća zabrinutost zbog dugotrajnih simptoma kovida.

Međutim, gotovo ni jedno od postojećih istraživanja nije upoređivalo osobe koje dugo boluju od kovida sa ljudima koji nikada nisu bili zaraženi, pa je moguće da neki od zdravstvenih problema nisu prouzrokovani virusom.U sklopu nove studije objavljene u medicinskom časopisu „The Lancet“ više od 76.400 odraslih osoba u Holandiji ispunilo je onlajn upitnik o 23 uobičajena simptoma dugog kovida.

Između marta 2020. i avgusta 2021. svaki učesnik ispunio je upitnik 24 puta.Tokom tog razdoblja više od 4.200 njih, 5,5 odsto, prijavilo je da ima kovid.Od onih sa kovidom, više od 21 odsto imalo je najmanje jedan novi ili ozbiljno pojačan simptom tri do pet meseci nakon što su se zarazili.

Međutim, skoro devet odsto kontrolne grupe koja nije imala kovid prijavilo je sličan porast.To ukazuje da je 12,7 odsto onih koji su imali kovid, otprilike svaka osma osoba, patilo od dugotrajnih simptoma, navodi se u studiji.

Istraživanje je takođe zabeležilo simptome pre i nakon zaraze kovidom, što je omogućilo istraživačima da dodatno tačno ustanove šta je povezano sa virusom.Ustanovljeno je da uobičajeni dugotrajni simptomi kovida uključuju bol u grudima, poteškoće s disanjem, bol u mišićima, gubitak ukusa i mirisa i opštii umor.

 

„Veliki napredak“

Jedna od autora studije, Aranka Balering s holandskog univerziteta u Groningenu, rekla je da je dugotrajni kovid „hitan problem s rastućim ljudskim žrtvama“.„Posmatrajući simptome u nezaraženoj kontrolnoj grupi kod pojedinaca pre i posle zaraze SARS-CoV-2, možemo da objasnimo simptome koji su mogli da budu rezultat zdravstvenih aspekata pandemije nezaraznih bolesti, kao što je stres prouzrokovan ograničenjima i neizvesnošću“, rekla je ona.

Autori studije rekli su je istraživanje ograničeno utoliko što ne pokriva kasnije varijante poput delte i omikrona i ne prikuplja informacije o nekim simptomima kao što je moždana magla, koji se od tada smatraju uobičajenim znakom dugotrajnog kovida.Druga autorka studije Judit Rosmalen rekla je da bi „buduća istraživanja trebalo da uključuju ​​simptome mentalnog zdravlja“ kao što su depresija i teskoba, kao i aspekte poput moždane magle, nesanice i osećaja malaksalosti čak i nakon manjeg napora.

Kristofer Brajtling i Rakel Evans, stručnjaci sa britanskog univerzoteta Lester, koji nisu bili uključeni u studiju, rekli su da je to „veliki napredak“ s obzirom na ranija istraživanja o dugotrajnom kovidu jer je bila uključena i nezaražena kontrolna grupa.„Ohrabrujući podaci iz drugih studija“ ukazuju da postoji niža stopa dugotrajnog kovida kod ljudi koji su vakcinistani ili su bili zaraženi omikron varijantom, istakli su u povezanom komentaru u časopisu „The Lancet“.