U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako čuvati insulin tokom putovanja. 

 

 

Sezona je godišnjih odmora,planiramo i željno očekujemo letovanje.Niko ne želi da mu se dugo očekivani odmor pokvari ukoliko se adekvatno nije  pripremio..Prilikom priprema za godišnji odmor posebnu pažnju treba obratiti na decu i osobe na hroničnoj terapiji kao što su dijabetičari.Dodatni razlog za dobru pripremu je što mnoge lekove u inostranstvu ne možete dobiti bez lekarskog recepta iako su u Srbiji u slobodnoj prodaji.

 

 

Na šta trebate da mislite pre putovanja?

Dijabetes nije prepreka za putovanje.Važno je samo  dobro se isplanirati. Svakako je na putu teže pridržavati se uobičajene rutine tako da trebate :

 • Na putovanju je pametno češće meriti glukozu u krvi.

 • Dozu insulina koju uzimate tokom jela trebate  prilagoditi promenama u  vremenu obroka. Na putu je ponekad potrebno da improvizujete. Insulin koji uzimate tokom jela nikad nemojte uzeti dok hrana nije poslužena!

 • Sa sobom ponesite dodatnu hranu za slučaj kašnjenja i čekanja.

 • Sa sobom ponesite GLUKOGEL kao prvu pomoć u HIPOGLIKEMIJI

 • Ako putujete u inostranstvo, ne bi bilo loše da se na vreme informišete o propisima koji važe u toj zemlji vezanoj za uvoz lekova

 • Ponesite potvrdu da imate dijabetes i morate uzimati insulin.

 • Proverite da li je sve u redu sa Vašim zdravstvenim osiguranjem u slučaju da Vam zatreba lekarska pomoć dok ste na putu

 • Sve saputnike obavestite da imate dijabetes kako bi vam mogli pomoći ako vam  glukoza u krvi bude preniska.

 

 

 Ako putujete u inostranstvo, kakva je situacija u zemlji u koju putujete?

 • Kakva je dostupnost hrane?

 • Imate li frižider u hotelskoj sobi?

 • Da li Vam je dostupna zdravstvena pomoć?

 

 

Duža putovanja

Pre polaska s medicinskom sestrom ili doktorom  raspravite o planovima za putovanje i regulisanju insulina u slučaj da vam ne bude dobro.Preporučuje se da sa sobom ponesete nekoliko odabranih lekova.

 

 

 

Kako čuvati  insulin kad je toplo vreme?

•   Važno je čuvati insulin na hladnom ako je temperatura iznad 30°C.

•   Insulin koji ne koristite držite u frižideru (temperatura ne bi smela biti iznad +2°C).

•   Izbegavajte jako sunce.

•   Najbolje bi bilo da imate sa sobom priručnu rashladnu torbu.

 

 

     Kako čuvati insulin  kad je hladno vreme?

•          Ako je jako  hladno, insulin držite blizu tela ili u grejanoj torbi.

•          Insulin se ne sme smrznuti jer u tom slučaju gubi delotvornost!.