Istraživači nastoje da otkriju da li oštećenje nervnih vlakana i povećanje dendritičnih ćelija u rožnjači može biti znak dugog covid 19 kod osoba sa dijabetesom.

 

 

Promene na rožnjači oka, mogle bi da se dovedu u vezu sa produženim covid 19, smatraju stručnjaci koji su radili na maloj studiji sprovedenoj u Dohi.

Studija je obezbedila nove uvide kada je u pitanju dijagnoza covid 19, ali naučnici podvlače da je pre konačnog zaključka potrebno uraditi još dosta istraživanja. Naučni tim iz Katara otkriva vezu između promena na rožnjači oka i verovatnoće ispoljavanja simptoma produženog covid 19.

 

 

Jedna od 10 bolesnih osoba će imati produženi covid 19

I pored toga što je preliminarno bila respiratorna bolest, uočeno je da covid 19 napada skoro sve delove ljudskog tela. Smatra se da će jedna od 10 osoba sa znacima bolesti, razviti produženi covid 19, u kojem posle akutne faze simptomi bolesti traju još nedeljama i mesecima.

Stezanje u grudima, kašalj, umor, lupanje srca, nedostatak daha, bol u mišićima ili teškoće pri fokusiranju, neki su od simptoma produžene bolesti. Stručnjaci su otkrili da se kod produženog covid 19 uočavaju i neurološki simptomi, kao što je glavobolja, gubitak čula mirisa, vrtoglavice.

 

 

Oštećenja nervnih vlakana

Smatra se da u ovom procesu dolazi do oštećenja nervnih vlakana. U prethodnom istraživanju, stručnjaci su analizirali oštećenja nervnih vlakana u rožnjači, koja su dovedena u vezu sa neuropatijom i fibromialgijom.

Za analizu rožnjače, koristili su konfokalnu mikroskopiju rožnjače, koja omogućava potpunu analizu svih slojeva rožnjače uključujući broj i patoanatomsku strukturu ćelija, otkrivanje mikroorganizama.

 

 

Neki od simptoma se ne shvataju dovoljno ozbiljno

Osim što otkriva oštećenja nervnih vlakana, ova metoda pokazuje nivoe dendritičnih ćelija, vrste imunoloških ćelija, prisutnih u rožnjači. Povećanje broja ovih ćelija se dovodi u vezu sa dijabetičkom neuropatijom i multipla sklerozom. Istraživači su želeli da vide da li oštećenje nervnih vlakana i povećanje dendritičnih ćelija u rožnjači može biti znak dugog covid 19.

Dr Raiaz A. Malik, stručnjak iz Dohe u Kataru, smatra da još nismo do kraja svesni neuroloških simptoma dugog covid 19.

– Produženi covid se razvija kod najmanje 10 odsto ljudi. Primarni simptomi tokom akutnog stanja su respiratorni i kardiovaskularni, ali javljaju se i neuropatski simptomi, koji se manifestuju kao gubitak ukusa i mirisa. Posle akutne faze preovladavaju neuropatski i mišićnokoštani simptomi, koji se još ne shvataju dovoljno ozbiljno – tvrdi ovaj doktor.

 

 

Covid 19 od počeka pandemije stvara probleme s očima

Još na početku pandemije neki simptomi covid 19 su dovođeni u vezu sa očnim problemima. Određeni broj pacijenata kojima je dijagnostikovan virus prijavio je simptome, koji se povezuju sa širokom dijagnozom konjuktivitisa.

Nemački istraživači sproveli su jednu noviju studiju objavljenu u časopisu Clinical Infectious Diseases, rezultati njihovog istraživanja pokazali su da je 77,1 odsto pacijenata imalo simptome bolesti i godinu dana posle infekcije.