Veliki deo lečenih ljudi razvije nedijagnostikovano akutno oštećenje bubrega, a najteže su pogođeni ljudi oboleli od covid 19 koji su završili na intenzivnoj nezi, pokazuju najnovija istraživanja. 

 

 

Neotkriveno akutno oštećenje bubrega usled infekcije korona virusom je dvostruko češće od dijagnostikovanih slučaja, saopštili su istraživači sa University of Queensland. Studija koju je vodio ovaj univerzitet otkrila je da milioni pacijenata obolelih od covid 19 možda imaju nedijagnostikovanu akutno oštećenje bubrega. Istraživanje je objavljeno u PLOS Medicine.

 

 

Neotkriveno akutno oštećenje bubrega je kada organi iznenada prestanu da filtriraju otpad iz krvi

Nedijagnostikovano, neotkriveno akutno oštećenje bubrega je stanje u kojem bubrezi iznenada ne uspevaju da filtriraju otpad iz krvi, što može da dovede do ozbiljne bolesti ili čak do smrti. Postojeći podaci ukazuju na to da oko 20 procenata pacijenata primljenih u bolnicu sa covid 19 infekcijom razvije nedijagnostikovano akutno oštećenje bubrega, a kod pacijenata koji su zbog infekcije bili na intenzivnoj nezi, ovaj procenat je se penje na 40 odsto.

 

 

Neotkriveno akutno oštećenje bubrega dovodi pacijenta u dodatnu opasnost

Međutim, specijalista za bubrege dr Marina Wainstein smatra da bi pravi brojevi mogli da budu biti i duplo veći.

– Lekari analiziraju količinu urina, koju pacijent izbaci, i nivo jedinjenja zvanog kreatinin u krvi, koji raste kada bubrezi ne rade dobro. Međutim, ako se taj porast kreatinina dogodi pre nego što se pacijent javi u bolnicu, moguće je propustiti dijagnozu akutnog oštećenja bubrega i tada pacijent ne bi dobio odgovarajući način lečenja u tim ranim, kritičnim danima hospitalizacije – objasnila je dr Wainstein i istakla da, kada su istraživači izmerili pad nivoa kreatinina, koji često prati početnu fazu njegovog porasta, stopa dijagnoze akutnog oštećenja bubrega kod pacijenata sa covid 19 se udvostručila.

– To je bio prilično šokantan nalaz. Nedostajanje informacija od nedijagnostikovanom akutnom  oštećenja bubrega kod pacijenata sa covid 19 je opasno. Iako nedijagnostikovano akutno  oštećenje bubrega već počinje da se poboljšava u bolnčkim uslovima, naše istraživanje pokazuje da ovi pacijenti imaju lošije ishode u bolnici i veća je verovatnoća da će umreti, u poređenju sa pacijentima bez ovog neotkrivenog oboljenja – naglasila je dr Marina Wainstein.

 

 

U težim slučajevima stradaju mozak, srce i pluća

Bubrezi obavljaju važan posao čišćenja krvi dok se kreće kroz organizam. Stotine hiljada sićušnih jedinica u našim bubrezima (zvanih nefroni) filtriraju otpad i toksine iz krvi kako bi proizveli urin, koji zatim odlazi u bešiku. Ponekad, međutim, postoji potencijalno ozbiljan problem. Akutno  oštećenje bubrega je stanje iznenadnog oštećenja ili otkazivanja bubrega. To uzrokuje da se otpadni proizvodi, poput kreatinina i uree, nakupljaju u krvi i mogu da izazovu značajnu štetu ostatku našeg tela. Postoji više nivoa oštećenja bubrega, od blagog do teškog, a u teškim slučajevima mogu da budu pogođeni mozak, srce i pluća i čovek može da umre.

Razni su uzroci koji izazivaju akutno oštećenje bubrega. Istraživači su pokazali da infekcija, stanja  koja uzrokuju nedostatak protoka krvi u bubrezima ili lekovi koji oštećuju same bubrege mogu da  izazovu nagli pad funkcije bubrega. Naravno, akutno oštećenje bubrega je najčešće u bolničkim uslovima, posebno kod pacijenata na intenzivnoj nezi. Akutno oštećenje bubrega teško je otkriti,  osim ako lekar nije specijalista nefrolog, a pre svega zbog toga što retko postoje simptomi koji bi ukazali na oboljenje, sve dok funkcija bubrega ne postane ozbiljno oštećena. Ako se ne leči, nedijagnostikovano akutno oštećenje bubrega ima veoma visoku stopu smrtnosti.

 

 

Koji su simptomi ovog stanja bubrega?

Kao što je rečeno, simptomi akutnog oštećenja bubrega se retko javljaju, sve dok bolest ne napreduje. Međutim, ako postoje simptomi, najčešći je smanjenje izlučivanja urina. Lekari dijagnostikuju akutno oštećenje bubrega i merenjem nivoa kreatinina u krvi. Kreatinin je hemijski otpadni proizvod koji telo u potpunosti uklanja putem bubrega. Ako bubrezi ne rade kako treba, dolazi do povećanja nivoa kreatinina u krvi.