U cilju ostvarivanja javnog interesa  u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujeno javnost o  projekatu koji je od strane stručnog tima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada počeo da se realizuje u 16 srednjih škola i kampusu Univerziteta u gradu Novom Sadu.

Ovo je jedan od najvećih projekata koji je u tok u realizacije i obuhvatiće najveći broj mladih u gradu Novom Sadu sa inter-aktivnim radionicama o zdravlju mladih, predavanjima, merenjem težine, visine, indeksa telesne mase, procenta masonoća, nivoa kiseonika u krvi, krvnog pritiska, nivao glukoze u krvi, proveri biohemijskih i biomehaničkih parametara organizma.

Stručni tim Društva koji realizje ovaj projekat na čelu sa dr Radivojem Mračevićem – predsednikom Društva prihvaćen je na visokom organizacionom nivou od direktora i nastavnog osoblja svih srednjih škola i fakulteta, što je olakšalo realizaciju i veliku zainteresovanost učenika da izmere svoje zdravstvene parametre, jer je veliki broj od njih preležao razne sojeve virusa COVID-19 koji je ostavio trajne posledice na zdravlje mlade populacije, a posebno poslednji soj Omricon.

Posebno ističemo da su svi učenici aktivno sarađivali sa stručnim timom, odgovarali na postavljena pitanja i sami bili učesnici edukacije, svojih vršnjaka.
Posebno su učenici bez predrasuda postavljali pitanja i nabrajali post-kovidne komplikacije koje su skoro svi dobili, kako se izlečiti od njih (depresija, nesanica, poremećaj pamćenja, pojava doživotnog dijabetesa, bezvoljnost, mrzovoljnost, kardiovaskularni problemi, bol u grudima, glavobolje, hipertenzija, gojaznost, trnjenje ekstremiteta…).
Putem interaktivnih radionica uz prisustvo nastavnog osoblja u potpunosti su edukovani kako sprečiti sve gore navedene post-kovidne komplikacije ( vitaminska zdrava ishrana i fizička aktivnost, šetnja i boravak u prirodi..)
Posebno ističemo da se ovaj projekat organizuje na visokom organizacionom nivou, jer je namenjen najosetljivoj populaciji – mentalnom zdravlju mladih, što govori podatak da je stručni tim Društva samo u jednom odeljenju otkrio jako visoku glukozu u krvi preko 13 mmol/l kod 15 mladih osoba, a da za to nisu ni znali, a nesumnjivo je da su uzroci post-kovidne komplikacije.
Učenici su javno iznosili bez ustručavanja sve post-kovidne komplikacije koje nose sa sobom i obraćali se stručnom timu Društva za pomoć.
Takođe smo konstantovali da je veliki broj mladih gojazan putem indeksa telesne mase, da konzumiraju nezdravu ishranu, da su fizički nekativni. Isti su bez predrasuda priznavali da su preležali virus COVID-19, Deltu i Omicron i da ih te stravične post-kovidne komplikacije prate sa simptomima.
Kod velikog broja mladih uočen je neregulisan nivo krvnog pritska koji je ponovo posledica post-kovidnih komplikaicjam, nezdrave ishrane i nebavljanja fizičkom aktivnošću.

Izvršena je analiza zdravstvenih parametara kod svih učenika sa svojeručnim potpisima da bi svi učenici koji su u rizičnim grupama došli u edukativni centar za mlade i besplatno se edukovali i na vreme sprečili sve uočene post-kovidne komplikacije.