U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanaj, informišemo i edukujemo javnost da teška forma covid 19 infekcije oštećuje mentalno zdravlje kao da smo odjednom ostarili 20 godina, a koeficijent inteligencije nam se smanjio za 10 peona, otkrili britanski naučnici.

 

 

Težak oblik covid 19 infekcije može da izazove psihološko (kognitivno) oštećenje koje je ekvivalentno starenju od 20 godina, otkrio je tim naučnika sa University of Cambridge i Imperial College iz Londona. Istražujući ponašanje obolelih, posebno onih koji su se jedva izborili za život i preživeli posle priključenja na respirator, istraživači su izneli upozorenje da je veoma moguće da se neki od inficiranih ljudi nikada neće u potpunosti oporaviti. Kako navode, pacijenti koji prežive  težak oblik covid 19 infekcije pate od istog kognitivnog oštećenja koji ljude obično zadesi u životnoj dobi između 50 i 70 godina. Rezultati istraživanja takođe pokazuju da je ovakvo oštećenje mentalnih aktivnosti isto kao da je koeficijent inteligencije IQ opao za 10 poena.

 

 

Sve više dokaza da težak oblik covid 19 izaziva trajni poremećaj mentalnog zdravlja

Nalazi tima naučnika iz Londona pokazuju da se efekti infekcije korona virusom mogu otkriti i duže nakon 6 meseci od infekcije, da je psihički oporavak u najboljem slučaju postepen, kao i da može uticati i na ljude koji su imali samo blagi oblik infekcije. Sve je više dokaza da covid 19 izaziva trajne probleme kognitivnog i mentalnog zdravlja, pri čemu pacijenti koji su se oporavili i dalje imaju simptome mesecima nakon infekcije, a simptomi koje navode su umor, „moždana magla“, problemi sa pamćenjem reči, poremećaj sna, anksioznost, pa čak i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). 

 

 

Pamćenje, pažnja i rasuđivanje su mentalne sposobnosti podrvrgnute testu

Prethodna studija rađena u Velikoj Britaniji otkrila je da je otprilike jedna od sedam osoba prijavila simptome koji obuhvataju psihološke poteškoće koje se javljaju 12 nedelja nakon pozitivnog testa. Iako čak i blagi slučajevi mogu da dovedu do upornih kognitivnih simptoma, do 3/4  hospitalizovanih pacijenata prijavi da i dalje pati od psiholoških problema 6 meseci kasnije. Istraživači su analizirali podatke 46 osoba kojima je bilo neophodno bolničko lečenje u Kembridžu, a koji su bili podvrgnuti detaljnim kompjuterizovanim kognitivnim testovima, u proseku 6  meseci nakon njihove akutne bolesti.

Platforma Cognitron merila je različite aspekte mentalnih sposobnosti – pamćenje, pažnju i rasuđivanje. Studija je otkrila da su ljudi koji su preživeli covid 19 bili manje precizni, imali su manje tačnih rezultata testova, kao i sporije vreme odgovora od kontrolne grupe. Takođe, svi ti mentalni poremećaji mogli su da se detektuju i 6 meseci nakon preležane infekcije. Ovaj uticaj korona virusa na mentalno zdravlje bio je najjači za ljude kojima je bila potrebna mehanička ventilacija/respirator.

Upoređujući pacijente sa 66.008 običnih građana istraživači su procenili da je veličina kognitivnog gubitka u proseku slična onoj koja se javlja kada osoba ostari 20 godina, između 50. i 70. godine životaTo može da se tumačio i kao da se pacijentu, koji je preživeo teški vid covid 19 infekcije, koeficijent inteligencije IQ smanjio za 10 poena. 

 

 

Najčešći znaci mentalnog oštećenja koje izaziva težak oblik Covid 19

Pacijenti koji su uspeli da prežive težak oblik covid 19 infekcije postigli su posebno loše rezultate u zadacima verbalnog analognog rezonovanja, što je rezultat koji istraživači objašnjavaju kao uobičajeni problem sa poteškoćama u pronalaženju reči. Analiza je otkrila da su ti ljudi pokazali i sporiju brzinu obrade informacija, što je u skladu sa prethodnim zapažanjima o mentalnim pomerećajima nakon covid 19 infekcije – smanjenju potrošnje glukoze u mozgu unutar frontoparijetalne mreže mozga, odgovornog za pažnju, rešavanje složenih problema i radnu memoriju, između ostalog.

Profesor David Menon sa University of Cambridge, jedan od vođa ove studije, kaže da je kognitivno oštećenje uobičajeno za širok spektar neuroloških poremećaja, uključujući demenciju, pa čak i rutinsko starenje.

– Ali, obrasci koje smo videli, takozvani „kognitivni covid 19 otisak“ razlikovao se od svih ovih. Pratili smo neke pacijente čak 10 meseci nakon njihove akutne infekcije, tako da smo mogli da vidimo veoma sporo poboljšanje. Iako ovo nije bilo statistički značajno, u najmanju ruku ide u dobrom pravcu, ali je vrlo moguće da se neki od ovih pojedinaca nikada neće u potpunosti oporaviti – upozorio je profesor Menon.