Savez Društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti počeo je sa pripremom organizovanja tradicionalnog edukativnog kampa pod nazivom „Škola života“ za decu i mlade sa dijabetesom.

 

Pošto su post-kovidne komplikacije najnegativnije uticale na ovu mladu populaciju ovaj kamp je od posebnog značaja. Za brigu, negu i edukaciju polaznika nadležan će biti stručni tim na čelu sa Predsednikom Saveza dr Radivojem Mračevićem, kordinatorima, edukatorima, medicinskim sestrama, lekarima dijabetolozima, psiholozima i ostalim pratećim osobljem. U toku 8. dnevnog boravka u kampu deca i mladi proćiće će obuku u organizovanju dnevnih i nedeljnih režima ishrane, fizičkih aktivnosti i redovnih kontrola glikemije i korigovanja insulinske terapije.
Cilj kampa je da se formira svest o značaju pravilne ishrane sa svakodnevnim umerenim fizičkim aktivnostima za dobru glikoregulaciju.

Edukativne radionice će mladoj populaciji mnogo pomoći da se upozna sa mnogim komplikacijama ove hronične nezarazne bolesti, da adekvatno koriste pribor za aplikaciju terapije, da mladi samostalno znaju da izražćavaju kalorijske vrednosti unetih namirnica.

Jedan od bitnih ciljeva kampa će biti evaluacija i razmena iskustava dece različitog uzrasta iz različitih društvenih sredina, gde ih je neophodno pravilno usmeriti u rešavanju problema.
Često je to negiranje same bolesti obolelog, nešto češće i članova njegove porodice, odbacivanje iz sredine u kojoj živii, socijalno izolovanje, nisko samovrednovanje, depresivnost, češća promena raspoloženja…

 

 

 

 

Od posebne važnosti će biti rad sa decom i mladima kod kojih je dijabetes nedavno prepoznat, odnosno otkrivaen. Kanalisanje dilema, emocinalnih vrtloga i prevazilaženje „nametnute stigme“ biće u fokusu individualnih savetovanja, a boravak u kampu će im omogućiti prve korake ka osamostavljivanju.