U cilju ostviarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o testovima na osnovu kojih se određuje dijagnoza. 

 

 

Za kontrolu dijabetesa, važno je pratiti i održavati zdrav nivo šećera u krvi natašte. Za ljude sa predijabetesom, upravljanje nivoom šećera u krvi može da pomogne da se preokrene stanje i spreči razvoj dijabetesa. 

 

Nivo šećera u krvi natašte, na prazan stomak, daje vitalne naznake o tome kako osoba kontroliše šećer u krvi. Šećer u krvi ima tendenciju da dostigne maksimalan nivo oko sat vremena nakon jela, a zatim kreće da opada. Visok nivo šećera u krvi natašte ukazuje na insulinsku rezistenciju ili dijabetes, dok nenormalno nizak nivo šećera u krvi može biti posledica uzimanja lekova za dijabetes.

 

 

Nivo šećera u krvi zavisi od ishrane

Telu je potrebna glukoza za energiju, a glukoza dolazi iz hrane koju jedemo. Međutim, telo ne koristi svu energiju odjednom. Insulin omogućava skladištenje i oslobađanje glukoze po potrebi. Nakon obroka, nivo šećera u krvi raste i obično dostiže vrhunac oko sat vremena nakon jela. Koliko visoko nivo šećera u krvi može da poraste, i tačno vreme kada glukoza dostigne vrhunac – zavisi od ishrane.

Faktori koji su povezani sa hranom, a koji mogu da izazovu značajan porast šećera su:

 • obilni obroci

 • konzumiranje slatke hrane i pića

 • konzumiranje hrane sa jednostavnim ugljenim hidratima, kao što su hleb i grickalice.

Nivo šećera u krvi natašte zavisi od tri faktora:

 • sadržaj poslednjeg obroka

 • veličina prethodnog obroka

 • sposobnost tela da proizvodi insulin i reaguje na njega.

 

Kako se testira nivo šećera u krvi – kojim testovima?

Da bi se procenio nivo šećera u krvi natašte koristi se test glikozilovanog hemoglobina (HbA1C) ili konvencionalni test šećera u krvi.

HbA1C test – HbA1C je glavni test koji lekari koriste za kontrolu dijabetesa. HbA1C test meri kako telo kontroliše šećer u krvi tokom vremena, obično u poslednja 2 do 3 meseca. Ako je nivo veoma visok, možda će trebati drugi test.

Testiranje šećera u krvi kod kuće – Osoba može da testira nivo šećera u krvi kod kuće. U većini slučajeva, lekari traže da se izmeri šećer u krvi natašte, odmah nakon buđenja i pre nego što se nešto pojede ili popije. Takođe može da se meri šećer u krvi pre jela ili 2 sata posle obroka, kada se šećer u krvi vraća na normalne vrednosti.

 

 

Koje vreme je najbolje za test glukoze?

Pravo vreme za testiranje zavisi od ciljeva lečenja i drugih faktora. Na primer, većina ljudi koji imaju dijabetes ne treba da se testira između obroka, osim ako ne koriste lek za dijabetes koji može da smanji nivo šećera u krvi. Drugi mogu da se testiraju između obroka, ako smatraju da im je nivo šećera nizak.

Testiranje u kućnim uslovima:

 • pripremi se trakica za testiranje i merač glukoze

 • alkoholom se obriše vrh prsta iz kog se uzima krv

 • stisne se područje iz kog se uzima krv i probije se iglicom

 • područje iz kog se uzima krv se stiska da bi se maksimizirao protok krvi

 • istiskuje se kap krvi na test traku

 • traka se stavlja u aparat

 • očitava se vreme testiranja i vrednost šećera u krvi.

Kontinuirano praćenje glukoze – Druga opcija za svakodnevnu upotrebu je kontinuirano praćenje glukoze (CGM). Za CGM, osoba nosi aparat 24 sata dnevno, koji stalno beleži nivo glukoze u krvi.

 

 

Testovi krvi za nivo šećera u krvi koji se ne rade na prazan stomak

Testovi krvi koji se ne rade na prazan stomak:

 • Nasumični nivo glukoze u plazmi (RPG): Doktor radi konvencionalni test šećera u krvi kada osoba ne gladuje.

 • Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT): Za OGTT, zdravstveni radnik testira nivo šećera u krvi osobe tokom 2 sata, počevši od testa krvi natašte. Zatim, osoba koja se testira  pije zašećereni napitak, a zatim zdravstveni radnik uzima uzorak krvi svakih 30 do 60 minuta u periodu od 2 sata.

 

Koje su ciljane vrednosti šećera?

Ciljani nivo šećera u krvi je idealan raspon koji ljudi treba da pokušaju da održavaju što je češće moguće. Pošto nivo šećera u krvi varira tokom dana zbog faktora kao što su lekovi, unos hrane i fizička aktivnost, nijedno očitanje šećera u krvi ne može da otkrije koliko dobro neki organizam obrađuje šećer.

 

 

Rezultati HbA1C testa

Prema izveštaju American Diabetes Association ovo su vrednosti za HbA1C:

 • normalno – manje od 5,7 odsto

 • predijabetes – između 5,7 i 6,4 procenata

 • dijabetes – 6,5 odsto i više.

Predijabetes je kada je nivo šećera u krvi viši od normalnog, ali nije dovoljno visok da bi ukazao na dijabetes.

 

 

Rezultati kućnog testiranja

Ciljani brojevi nivoa šećera u krvi izraženi su u miligramima po decilitru (mg/dl):

 • natašte (testiranje ujutru pre jela ili vode): 80–130 mg/dl

 • 2 sata nakon obroka: ispod 180 mg/dl.

Nivo šećera u krvi natašte od 100-125 mg/dl ukazuje na predijabetes.

 

 

Koji se simptomi javljaju kada šećer u krvi nije regulisan?

Ljudi će verovatno osetiti simptome ako im je nivo šećera u krvi prenizak ili previsok.

Nizak nivo šećera u krvi – Prenizak šećer u krvi može da izazove simptome kao što su:

 • drhtanje i znojenje

 • osećaj nervoze

 • teškoće u koncentraciji

 • manjak energije

 • koža koja izgleda bleđa nego inače

 • umor

 • glavobolja ili bolovi u mišićima

 • brz i nepavilan rad srca

 • slabost

 • nedostatak kordinacije.

Visok nivo šećera u krvi – Visok nivo šećera u krvi ili hiperglikemija ima ove simptome:

 • pojačana glad ili žeđ

 • prekomerno mokrenje

 • zamagljen vid

 • glavobolja

 • umor.

 

 

Kada se treba obratiti lekaru?

Osobe sa dijabetesom i oni koji su u riziku od dijabetesa treba da razgovaraju sa lekarom ako:

 • nivo šećera u krvi postaje neobično visok ili nizak

 • dobro kontrolisani nivoi šećera u krvi iznenada počinju da variraju

 • imaju nove ili pogoršane simptome dijabetesa

 • menjaju lekove ili prestaju da ih koriste

 • se krvni pritisak naglo povećava

 • se javi rana koja ne može da zaraste.