U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost kakav neverovatan uticaj na živote obolelih od covid 19 ima prijem na intenzivnu negu, pokazuje studija i činjenica da ti ljudi, i godinu dana od infekcije imaju post-covid simptome. 

 

 

 

Post-covid simptomi mogu da budu prisutni kod obolelih od covid 19 koji su završili na intenzivnoj nezi i godinu dana nakon infekcije, pokazala je analiza 246 pacijenata u Holandiji, objavljena u časopisu JAMAPacijenti su bili prosečne starosti od 61. godine, a istraživanje je pokazalo da skoro tri četvrtine njih – 74,3 procenata, i dalje ima post-covid simptome i godinu dana kasnije. Nova istraživanja zato sugerišu da je potrebno posvetiti više pažnje dugoročnim efektima korona virusa, odnosno post-covid simptomima, za one pacijente kojima je bio potreban smeštaj u jedince intenzivne nege.

 

 

Post-covid simptomi biće veći problem od pandemije

Prema ranijim istraživanjima, postoji više od 200 simptoma povezanih sa ovim post-covid stanjem, a to pokazuje važnost dugotrajnog praćenja efekata bolesti covid 19.
− Ova studija pokazuje kakav neverovatan uticaj ima prijem na intenzivnu negu na živote bivših pacijenata obolelih od covid 19. Čak i posle godinu dana, polovina njih je umorna ili oseća nedostatak energije da u potpunosti nastave sa radom i normlanim životom – kaže istraživač Marike Zegers, sa Medicinskog centra Univerziteta Radboud u Holandiji.

 

 

Od fizičkih do psihičkih smetnji

Većina ljudi je prijavila fizičke probleme, a 38,9 procenata njih je reklo da se i dalje oseća slabije, godinu dana nakon covid 19. Probleme mentalnog zdravlja navelo je 26,2 procenata učesnika, dok je 16,2 pomenulo probleme sa pamćenjem i rasponom pažnje. Fizički problemi koje su pomenuli učesnici studije uključivali su bol, slabost mišića i kratak dah. Što se tiče mentalnih problema, osećaj anksioznosti ili postraumatskog stresa prijavio je otprilike svaki peti pacijent. Još uvek se ne zna mnogo o dugoročnim efektima ozbiljne kliničke slike covid 19, jer smo, kako navode naučnici, „samo“ dve godine u pandemiji – ali izgleda jasno da za mnoge ljude postoje tekući problemi, koji se podudaraju sa istom vrstom kratkoročnih simptoma. Simptomi nakon intenzivne nege mogu se podeliti u okviru fizičkog, mentalnog i kognitivnog domena i povezani su sa povećanom jednogodišnjom smrtnošću, višim troškovima zdravstvene zaštite i nižim kvalitetom života, naglasili su holandski istraživači.

 

 

Post-covid simptomi pogoršavaju opšte stanje pacijenata

Naučnici imaju sve veću količinu informacija koje treba iskoristiti, kada je u pitanju razumevanje covid 19 bolesti, uključujući odgovore pacijenata na sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS), koji u teškim slučajevima pogađa ljude, veoma slično kao i covid 19. Dugotrajna bolest ima negativne efekte ne samo na primarne pacijente, već i na prijatelje i porodicu, koji bi mogli da brinu o onima koji su i dalje bolesni, ali i na poslodavce. Studija je otkrila da je 57,8 procenata ispitanih, koji su imali posao pre nego što su dobili covid 19, i dalje bilo  bolesno ili su radili skraćeno, godinu dana kasnije.

Iako studija ima neka ograničenja – oslanja se na volontere koji izveštavaju o sopstvenom stanju i simptomima, a ne o bilo kakvoj kliničkoj dijagnozi – ona ističe razloge za zabrinutost kada je reč o načinu na koji ljudi mogu da nastave da pate od covid 19, dugo nakon što je boravak u bolnici završen. Uvid u dugoročne ishode kod pacijenata sa covid 19, koji su bili na intenzivnom lečenju, važan je za pružanje adekvatne nege i nege nakon toga, prilagođene kliničkim potrebama ovih pacijenata, navodi holandsko istraživanje.