Kod svih populacija dijabetes je u zadnje vreme u stravičnoj progresiji posebno u postkovidnom periodu.

Pošto dijabetes ne boli i teško ga je prepoznati, posetite Edukativni centar Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada, Bulvear Oslobođenja 47, Novi Sad i besplatno proverite:

 

🔵 Nivo glukoze u krvi

🔵 Krvni pritisak

🔵 NIvo kiseonika u krvi

🔵 Indeks telesne mase

🔵 Visinu

🔵 Težinu