U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da je na Skupštini Saveza Društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, kao i na posebnoj Skupštini Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada jednoglasno je izabran dr Radivoj Mračević za predsednika ove dve najveće dijabetološke asocijacije u Evropi( koja ukupno broj preko 300.000 osoba sa dijabetesom  svih populacija u Vojvodini).