U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da omikron soj može duže da preživi na ljudskoj koži i na plastičnim površinama u poređenju sa ranijim sojevima koronavirusa, otkrili su japanski istraživači u laboratorijskim testovima.

 

 

 

Upravo ta visoka „stabilnost u okruženju“, odnosno visoka zaraznost i izrazita izdržljivost omogućili su omikronu da zameni deltu kao dominantan soj i da se širi tolikom brzinom, zaključili su japanski naučnici.

Na plastičnim površinama prosečno vreme preživljavanja izvornog soja koronavirusa iznosilo je 56 sati, soja alfa 191,3 sati, soja beta 156,6 sati, gama 59,3 sati i delte 114,0 sati.

Japanski istraživači su ustanovili da se na plastičnim površinama omikron zadržava oko 193,5 sati, a rezultate, koji još nisu prošli stručnu recenziju njihovih kolega objavili su na  bioRxiv.

Na uzorcima kože prosečno vreme preživljavanja koronavirusa iznosilo je 8,6 sati kada se radilo o izvornom soju, 19,6 sati za alfa soj, 19,1 sati za betu, 11,0 sati za gama soj, 16,8 sati za deltu i, opet najviše za omikron – 21,1 sati.

Svi sojevi koronavirusa su u potpunosti inaktivirani sa ljudske kože nakon 15 sekundi izlaganja sredstvima za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

„Zbog toga se,“ zaključuju japanski naučnici, „i dalje preporučuje da se u sklopu aktualne kontrole infekcije nastavi sa primenom trenute prakse higijene ruku dezinficijensima na bazi alkohola, ali i sapunom, u skladu sa svetima Svetske zdravstvene organizacije“.