U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o edukaciji dece i mladih kako samostalno živeti sa dijabetesom putem interaktivnih radionica. 

 

KAKO SE PRAVILNO MERI NIVO GLUKOZE U KRVI – U EDUKATIVNOM CENTRU ZA MLADE UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA 

EDUKACIJA KAKO PRAVILNO MERITI KRVNI PRITISAK KAO PRATEĆU BOLESTI KOD MLADIH OSOBA SA DIJABETESOM TIPA 1

EDUKACIJA KAKO SE PRAVINLNO MERI INDEKS TELESNE MASE – U EDUKATIVNOM CENTRU ZA MLADE UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA 

EDUKACIJA KAKO SE PRAVINLNO VISINA – U EDUKATIVNOM CENTRU ZA MLADE UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA 

EDUKACIJA KAKO SE PRAVINLNO TEŽINA – U EDUKATIVNOM CENTRU ZA MLADE UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA

 

EDUKACIJA KAKO SE PRAVINLNO MERI INDEKS TELESNE MASE – U EDUKATIVNOM CENTRU ZA MLADE UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA