Studije pokazuju da vakcinisani ljudi brže „očiste“ virus i uglavnom se suočavaju sa nižim virusnim opterećenjem. 

 

 

Vakcinisani ljudi u proseku su manje zarazni, u odnosu na nevakcinisane, mada su nedavna istraživanja pokazala slično maksimalno virusno opterećenje kod vakcinisanih, u poređenju sa nevakcinisanim osobama koje obole od covid 19. Ti rezultati izazvali su zabrinutost za efikasnost vakcina u sprečavanju prenošenja pa se postavlja pitanje koliko bismo trebali biti zabrinuti i da li su vakcinisani ljudi jednako zarazni kao i nevakcinisani. Ono što studije pokazuju je činjenica da  vakcinisani ljudi brže „očiste“ virus i uglavnom se suočavaju sa nižim nivoom virusa. 

 

 

Vakcinisani i nevakcinisani ljudi imaju slično vršno virusno opterećenje

Studija u medicinskom časopisu The Lancet pratila je 602 primarna bliska kontakta od 471. osobe zaražene covid 19 infekcijom. Utvrđeno je da nema razlike u vršnom virusnom opterećenju između vakcinisanih i nevakcinisanih pojedinaca. Takođe je pokazan samo mali pad broja infekcija kod članova domaćinstva između vakcinisanih i nevakcinisanih, što ukazuje na sličan nivo zaraznosti.

Drugi neobjavljeni pre-print, koji tek treba da pregledaju drugi naučnici, pokazuje sličan trend u virusnom opterećenju između vakcinisanih i nevakcinisanih ljudi, kao i izveštaj Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz jula ove godine, koji je analizirao podatke o epidemiji u Masačusetsu. Podaci iz Masačusetsa došli su iz brojnih velikih javnih događaja tokom dvonedeljnog perioda u julu, u okrugu Barnstable u Masačusetsu. Od 469 slučajeva obolelih od covid 19, infekcija se javila kod 346 osoba ili 74 odsto potpuno vakcinisanih. Virusno opterećenje je bilo slično i kod vakcinisanih i kod nevakcinisanih grupa.

Međutim, stručnjaci navode da se ne treba previše plašiti ove analize. Prijavljeni podaci predstavljaju nesavršen prikaz populacije, a mere koje su koristili – jedan bris i PCR test – ne daju informacije o ukupnom virusnom opterećenju tokom vremena.

 

 

Šta je virusno opterećenje?

Virusno opterećenje se odnosi na količinu virusa prisutnog u nečijim telesnim tečnostima u datom trenutku. Naučnici to mogu da izmere analazom krvi, ili češće na osnovu briseva nosa i grla.  Generalno, smatra se da zaraznije osobe imaju veće virusno opterećenje. Međutim, u stvarnosti to nije uvek jasno. Na primer, neki ljudi sa covid 19, koji nemaju simptome i imaju nisko virusno opterećenje ipak prenose više virusa, jer je manje verovatno da će se pridržavati socijalne distance, nositi maski i ostati kod kuće.

Dokazi o tome kako je virusno opterećenje povezano sa ozbiljnošću bolesti su pomešani. Neke studije ne otkrivaju vezu između količine virusa u brisevima i smrtnih slučajeva, ali druge otkrivaju povećanu stopu smrtnosti sa povećanjem virusnog opterećenja.

 

 

Vakcinisani ljudi brže „čiste“ virus

Rezultati The Lancet studije ukazuju sličnosti u pogledu virusnog opterećenja između vakcinisanih i nevakcinisanih ljudi. Ali, studija ne pruža jake dokaze da vakcine ne deluju na sprečavanju prenošenja kroz stanovništvo. Iako vršno opterećenje može biti slično, vakcinisane osobe će verovatno imati niže ukupno virusno opterećenje i stoga će biti manje zarazne. S obzirom na to da vakcine ubrzavaju uklanjanje SARS-Co2 virusa iz tela, vakcinisani ljudi imaju manje mogućnosti da šire virus u celini. Čini se da je to slučaj čak i sa zaraznijom varijantom Delta.

 

 

Stope prodorne infekcije

Dok je The Lancet studija posebno prikupila paran broj vakcinisanih i nevakcinisanih infekcija, kako bi ih uporedila, ovo nije pravi prikaz stanja zajednice u Australiji, na primer. Znamo da potpuna vakcinacija smanjuje verovatnoću zaraze covid 19 infekcijom, čak i ako vakcine nisu savršene, a nijedna nije, i ako postoje prodorne infekcije. Iako je teško tačno proceniti stopu prodora infekcija, studije su procenile da se one javljaju kod 0,2 odsto do 4 procenata ljudi. U stvarnosti, to znači da bi na svakih 100 vakcinisanih ljudi, negde između 0,2 i 4 njih dobilo covid 19. Dakle, dok u retkim slučajevima, kada dođe do prodorne infekcije, može postojati slično virusno opterećenje, a možda i slična zaraznost, ostaje mnogo manje vakcinisanih ljudi koji dobijaju infekciju.

 

 

Vakcinisani ljudi su manje i kraće vreme zarazni

Ako ste jedan od retkih nesrećnih vakcinisanih ljudi koji dobiju prodornu infekciju, to znači da morate da sledite zdravstvene savete koji su vam dati. Iako se možda ne osećate bolesnim, još uvek imate kapacitet da širite virus na ranjivu osobu oko sebe. Mada, ako su ljudi u vašem domu takođe potpuno vakcinisani, onda rizik od prenošenja ponovo opada.