Iako se zna da su deca ranjiva na covid 19, još uvek ne postoji jasna slika o tome kako infekcija utiče na njih dugoročno. 

 

 

 

Uticaj covid 19 na decu biće rasvetljen putem velike, dugoročne studije o uticaja ove infekcije na mališane, koja je upisala svog prvog učesnika u National Institutes of Health’s Clinical Center u Merilendu. Studija će pratiti do 1.000 dece i mladih koji su prethodno bili pozitivni na covid 19 i proceniti uticaj infekcije na njihovo fizičko i mentalno zdravlje tokom tri godine. Očekuje se da će istraživanje dati detaljnu sliku o efektima covid 19 na celokupno zdravlje dece, njihov razvoj i imuni odgovor na infekciju, kao i njihov kvalitet života u godinama nakon infekcije.

 

Na početku pandemije verovalo se da će uticaj covid 19 na decu biti blaži nego kod starijih

U prvim danima covid 19 pandemije početni podaci su ukazivali na to da je manja verovatnoća da će deca patiti od teških slučajeva bolesti nego stariji ljudi. Međutim, među 6 miliona prijavljenih pedijatrijskih slučajeva covid 19 u SAD, na primer, mnoga deca su iskusila značajne akutne i dugoročne posledice bolesti. Iako sve veći broj dece ispunjava uslove za primanje vakcine protiv covid 19, nedostatak zaštite zasnovane na vakcinama za većinu dece učinio je ovu starosnu grupu posebno ranjivom na infekciju. Pored toga, deca mogu patiti od niza inflamatornih simptoma, koji se zajednički nazivaju Multisistemski inflamatorni sindrom kod dece (MIS-C), koji mogu uticati na više organa i dovesti do teške bolesti. MIS-C može nastati čak i kada je dete u početku izgledalo kao asimptomatsko na covid 19.

 

Deca su ranjiva, ali ne zna se kakav je dugoročni uticaj 19

– Iako znamo da su deca ranjiva na covid 19, još uvek nemamo jasnu sliku o tome kako infekcija  utiče na njih dugoročno. Kod odraslih pacijenata, dugoročne posledice covid 19, uključujući i post-akutni covid, mogu značajno da utiču na kvalitet života. Naša istraživanja pedijatrijske populacije produbiće naša saznanja o uticaju pandemije na javno zdravlje koji je imala i nastaviće da ima u mesecima i godine koje dolaze – izjavio je dr Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti NIAID.

 

 

Uticaj covid 19 na decu trebalo bi da proceni dugoročne imune odgovore na bolest

Polaznici studija će se upisivati uz saglasnost roditelja ili staratelja. Klinički centar National Institutes of Health’s Clinical Center će regrutovati decu uzrasta od 3 do 21 godine, a Children’s National Hospital in Washington ispitivaće decu uzrasta od rođenja do 21. godine. Pored praćenja dugoročnih zdravstvenih efekata covid 19 i pokušaja da se utvrde faktori rizika za komplikacije, studija će takođe proceniti dugoročne imune odgovore na bolest, pregledati genetske faktore koji mogu uticati na to kako deca reaguju na covid 19 infekciju i utvrditi da li imunološki faktori utiču na dugoročne ishode.

 

 

Koje sve analize očekuju učesnike studije

Deca mogu biti kvalifikovana za upis ako su u prošlosti bila pozitivna na covid 19,  čak i ako su bila asimptomatska. Učesnici će dobiti kompletan fizički pregled i kompletnu medicinsku istoriju. Lekari će prikupiti različite osnovne uzorke, uključujući krv, bris iz nosa, stolicu i urin. Opciona genetska analiza može da se uradi da bi se identifikovali potencijalni genetski faktori rizika za teške ishode bolesti. Učesnici će takođe biti podvrgnuti skeniranju srca i drugih organa. Članovi njihovih domaćinstava, bez istorije covid 19 infekcije takođe će biti zamoljeni da se upišu kao deo kontrolne grupe. Sve u svemu, studija može uključiti do 2.000 ljudi, učesnika koji su bili pozitivni na covid 19 i njihovih kontakata u domaćinstvu. Planirano je da deca posle pregleda posete kliniku radi praćenja nakon tri i šest meseci, a zatim svakih šest meseci, tokom ukupno tri godine.