Brzina pulsnog talasa ili ePVV je merenje arterijske ukočenosti koja je nezavisni pokazatelj  kardiovaskularnog rizika i rizika od ozbiljne bolesti. 

 

 

Procena ukočenosti arterija mogla bi da pomogne kliničarima da identifikuju pacijente sa najvećim rizikom od smrti od covid 19, otkrilo je novo istraživanje. Procenjena brzina pulsnog talasa (ePVV), inače lako dostupnog markera ukočenja aorte, koji je i nezavisni pokazatelj kardiovaskularnog rizika, pokazala se kao efikasan dodatak u identifikaciji hospitalizovanih pacijenata koji su u riziku od smrtnog slučaja zbog virusa.

 

Procena rizika važna za dalju terapiju

Istraživanje je objavljeno juče u Scientific Reports a izveli su ga profesori Konstantinos Stellos i Kimon Stamatelopoulos sa Newcastle University u Velikoj Britaniji. Tačna stratifikacija rizika pri prijemu ovih pacijenata u bolnicu, kako je navedeno, od najveće je kliničke važnosti jer je potrebna za vođenje terapijskih strategija. Studija je sprovedena u dve grupe hospitalizovanih pacijenata sa covid 19 – 471 u bolnici Newcastle upon Tyne Hospitals (UK) i 266 u University Hospital of Pisa u Italiji i u kontrolnoj grupi od 934 osobe koje nisu covid pozitivne na Odeljenju za kliničku terapiju, National and Kapodistrian University of Athens u Grčkoj.

 

 

Nezavisni pokazatelj  kardiovaskularnog rizika

Brzina pulsnog talasa (ePVV) je merenje arterijske ukočenosti koje je nezavisni pokazatelj  kardiovaskularnog rizika. Može se meriti jednostavno i neinvazivno i to merenjem pritiska u karotidnom i femoralnom pulsu, sa senzorima na gležnjevima i vratu, i vremenskim kašnjenjem između njih dve ili drugim metodama koje se oslanjaju na analizu pulsnih talasa.

 

 

ePVV kao klinički marker poboljšava prognozu mortaliteta

Utvrđeno je da se dodavanjem pulsnog talasa ePVV kliničkim markerima, koji predviđaju razvoj bolesti i mortalitet, poboljšala prognostičku vrednost bolničkog mortaliteta i da bi mogli da olakšaju terapijske odluke kada je reč o akutnoj bolesti covid 19.

Profesor Stellos, profesor kardiovaskularne medicine na Newcastle University, kao i na Heidelberg University izjavio je da njihovi nalazi ukazuju na to da povećano ukrućenje aorte može da posluži kao pokazatelj mortaliteta u slučaju infekcije covid 19. 

 

 

ePVV značajno veći kod pacijenata sa covid 19

Istraživački tim otkrio je da je optimalna prognostička vrednost ePVV 13,0 m/s za predviđanje mortaliteta u bolnici. Kada je cela grupa pacijenata sa covid 19 (n = 737) upoređena sa kontrolnom grupom (n = 934), ePVV se postupno povećavao u svim kontrolama preživelih od covid 19 i pacijenata koji nisu preživeli posle kontrola starosti, pola, hipertenzije i drugih relevantnih faktora. Pulsni talas ePVV bio je značajno veći kod pacijenata sa covid 19 u poređenju sa njihovim kolegama koji nisu bili inficirani.

Lako dostupna mera ukočenosti arterija, kada se koristi pored alata koji su već preporučeni u kliničkoj praksi, može da olakša terapijske odluke u akutnoj bolesti covid 19. Kako je najavljeno, tim će nastaviti dalje istraživanje u ovoj oblasti kako bi razvio tehniku i tražio njenu validaciju u praksi zdravstvene službe.