Ultraljubičasto ili UVB zračenje u mestu stanovanja pojedinca, u nedeljama pre covid 19 infekcije, dokazano je snažno štitilo ljude od teških oblika bolesti i smrti. 

 

 

Novo istraživanje Trinity College i University of Edinburgh ispitivalo je povezanost vitamina D i infekcije covid 19 i otkrilo da ultraljubičasto zračenje UVB (koje je ključno za proizvodnju vitamina D u koži) u mestu stanovanja pojedinca, u nedeljama pre covid 19 infekcije, snažno je štitilo ljude od teških bolesti i smrti, a studija je objavljena u časopisu Scientific Reports.

 

 

Snažna veza između nedostatka vitamina D i covid 19

Prethodne studije povezivale su nedostatak vitamina D sa povećanom osetljivošću na virusne i bakterijske respiratorne infekcije. Nekoliko opservacionih studija otkrilo je snažnu korelaciju između nedostatka vitamina D i covid 19, ali moglo bi se dogoditi da su ovi efekti zbunjujući i da su zapravo rezultat drugih faktora, poput gojaznosti, starosti obolelih ili hroničnih bolesti, koji su takođe povezani sa niskim nivoom vitamina D.

 

 

„Genetski predviđen“ nivo vitamina

Da bi to prevazišli, istraživači su uspeli da izračunaju „genetski predviđen“ nivo vitamina D, koji ne može da se poremeti drugim demografskim, zdravstvenim i životnim faktorima, koristeći informacije iz više od 100 gena koji određuju status vitamina D. Mendelska randomizacija je poseban analitički pristup, koji je omogućio istraživačima da istraže mogu li vitamin D i covid 19 biti uzročno povezani pomoću genetskih podataka. Nekoliko ranijih studija je to pokušalo, ali nije pokazalo uzročnu vezu. To može biti zato što se zanemaruje UVB  sunčevo zračenje, koje je najvažniji izvor vitamina D za većinu ljudi.

 

 

Ambijentalno UVB zračenje je tri puta jači izvor vitamina D

Istraživači su po prvi put pogledali i genetski predviđen i UVB predviđen nivo vitamina D. Skoro pola miliona osoba u Velikoj Britaniji je učestvovalo u studiji, a ambijentalno UVB zračenje, pre infekcije covid 19 pojedinačno je procenjivano za svakog učesnika. Kada se uporede dve varijable, istraživači su otkrili da je korelacija sa izmerenom koncentracijom vitamina D u cirkulaciji tri puta jača za nivo vitamina D predviđenog UVB zračenjem, u poređenju sa genetski predviđenim. Naime, istraživači su otkrili da je ambijentalno UVB zračenje u mestu stanovanja pojedinca, pre infekcije covid 19 snažno i obrnuto povezano sa hospitalizacijom i smrtnim ishodom. Ovo ukazuje da vitamin D može zaštititi od teškog oblika bolesti i smrti.

 

 

Vitamin D ostaje kao preporuka, posebno u periodu pred zimu

– Naša studija daje dodatne dokaze da bi vitamin D mogao zaštititi od teške infekcije covid 19. S obzirom na to da su suplementi vitamina D sigurni i jeftini, definitivno se preporučuje uzimanje suplemenata i zaštita od nedostatka vitamina D, posebno sada, kada nam se bliži zima – naglasila je Evropi Theodoratou, profesor epidemiologije raka i globalnog zdravlja na University of Edinburgh i jedan od vođa ove studije.