U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o predavanjima stručnog tima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada na temu „Novi Delta sojevi virusa koji zahtavaju najviše mladu populaciju“ održanim u Edukativnom centru Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada, Bulevar Oslobođenja 47.