U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o stanju sa Korona virusom u Beogradskim vrtićima.