U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o prevenciji protiv dijabetesa, fizičkoj aktivnosti, zdravoj ishrani i novim sojevima COVID-19 virusa koji zahvataju mladu populaciju, koji je realizovan u 19 osnovnih škola u Novom Sadu,  a koga su ispratili štampani i elektronski mediji.