U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o aktivnostima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada putem objave u Novosadskom Dnevniku.