U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o aktivnostima Stručnog tima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada je 31.08.2021. godine u VK „Vojvodina“ gde je izvršio preventivno-edukativne kampanje u bori protiv dijabetesa pod nazivom „Promocija zdravlja kod mladih sa posebnim osvrtom na fizičku aktivnost, zdravu ishranu i gojaznost u cilju sprečavanja pandemije dijabetesa kod mladih u Novom Sadu“.

Svim vaterpolistkinjama je održano kratko predavanje o dijabetesu, a zatim je na bazenu svim vaterpolistima pojedinačno izmeren:

🔵 Nivo glukoze u krvi

🔵 Nivo krvnog pritiska

🔵 Visina 

🔵 Težina

🔵 Indeks telesne mase

🔵 Kiseonik u krvi

Da je sport najbitniji faktor za zdravlje mlade populacije potvđuju gore navedeni parametri da su kod svih vaterpolistkinja svi gore navedeni parametri u idealnim granicama vrednosti, što je redak slučaj za ostalu mladu populaciju koja se ne bavi sportom.