U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o aktivnostima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada koje je objavio Novosadski Dnevnik 31.08.2021. godine.