Preventivno-edukativne kampanje u cilju ranog otkrivanja dijabetesa i sprečavanja dijabetesnih komplikacija na kupalištu Novosadskog Štranda pod geslom „ZA JEDAN MINUT PROVERITE VAŠE ZDRAVLJE“ 10.08.2021. godine 🩸😷

Besplatna provera:

🔵 Nivoa glukoze u krvi

🔵 Krvnog pritiska

🔵 Visine

🔵 Težine

🔵 Indeksa telesne mase

🔵 Nivoa kiseonika u krvi

🔵 Deljenje specijalnih flajera o dijabetesu