Preventivno-edukativne kampanje u cilju ranog otkrivanja dijabetesa i sprečavanja dijabetesnih komplikacija na kupalištu Novosadskog Štranda pod geslom „ZA JEDAN MINUT PROVERITE VAŠE ZDRAVLJE“ 11.08.2021. godine 🩸😷

Besplatna provera:
🔵 Nivoa glukoze u krvi
🔵 Krvnog pritiska
🔵 Visine
🔵 Težine
🔵 Indeksa telesne mase
🔵 Nivoa kiseonika u krvi
🔵 Deljenje specijalnih flajera o dijabetesu.
Stručni tim Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada gore navedene usluge je pružio kod 220 korisnika. Vodeći pismenu evidenciju o svim parametrima kod svakog pojedinca pojedinačno od navedenog broja 180 korisnika je imalo povećan nivo glukoze u krvi, a da nisu ni znali da boloju od dijabetesa.
70% korisnika je imalo potpuno neregulisan krvi pritisak. 📊
40% korisnika je preležalo infekciju virusom COVID-19 u toku 2020 godine i kod mnogih od njih prilikom ove kontrole je konstantovano da su dobili dijabetes tipa 2, a da ga pre infekcije virusom COVID-19 nisu imali. 🦠🩸😢

Svi korisnici koji su preležali COVID-19 u toku 2020 godine žalili su se na postCOVID posledice.