U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem direktnog učešća najčitanijeg Novosadskog i Vojvođanskog Dnevnika o promovisanju fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, COVID-19, post COVID-19 komplikacijama i apelovanju da se svi građani vakcinišu na Novosadskom Štrandu 27.07.2021. godine