U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o promenama dece i mladih i njihovih porodica izazvane pandemijom virusa COVID-19.

 

 

Porodice se prilagođavaju promenama izazvanim pandemijom COVID-19 koje se odražavaju na svakodnevne aktivnosti i način fun kcionisanja porodice. Većina škola, mesta javnih okupljanja i preduzeća su zatvorena, a roditelji i drugi negovatelji suočeni su sa pomaganjem porodicama da se prilagode novoj normalnoj situaciji.   Roditelji su prinuđeni da brinu o mnogim stvarima istovremeno. U toj preokupaciji često previde da i deca takođe brinu o mnogim stvarima, brinu jer vide da se nešto dešava, a ne mogu da razumeju šta, ili su dovoljno odrasla da mogu da razumeju, ali im je teško da to prihvate. Ovo je situacija koja zahteva prilagođavanje i odraslih i dece bez obzira na njihov uzrast. Ništa od ovoga nije lako, a posebno je značajno održati osećaj kontrole i uveriti decu da su dobro i da će se situacija popraviti.