U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o uticaju zagađenosti vazuda i životne sredine na pojavu dijabetesa tipa 2 prema studiji časopisa „Internacional Enviroment“  iz SAD.

 

 

Interdisciplinarni tim naučnika sa Univerziteta u Lesteru istraživao je moguću vezu između zagađenja vazduha i dijabetesa tipa 2.

 

U okviru novog istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Environment International, naučnici su proučavali podatke 10.443 ispitanika sa skrininga dijebetesa u Lesterširu. Razmatrani su i činioci izlaganja zagađenom vazduhu, broj slučaja obolelih od dijabetesa tipa 2 i uticaj demografskih i faktora životnog stila, piše ScienceDaily.

Nacionalni institut za istraživanje zdravlja je podržao ovo istraživanje

Autori studije su zaključili da su demografski faktori velikim delom objasnili povezanost zagađenog vazduha i dijabetesa tipa 2.

„Veliki stepen zagađenja vazduha i mala fizička aktivnost su dva glavna uzroka bolesti i prevremene smrti u srednjim i visokorazvijenim zemljama“, rekao je vođa istraživanja Geri O’Donovan.

Poznato je da izlaganje zagađivačima vazduha povezanih sa saobraćajem izaziva insulinsku rezistenciju, glavno obeležje dijabetesa, a ovo istraživanje je sprovedeno kako bi se bolje razumela potencijalna veza.

„Znamo da zagađenje vazduha predstavlja najveći svetski zdravstveni rizik koji utiče na 92% populacije i povezan je sa više od tri miliona smrtnih slučajeva godišnje, a dokazi ukazuju da može doprineti i porastu dijabetesa tipa 2“, kaže profesor Roland Leigh, tehnički direktor EarthSense.

 

 

 

„Dok su originalni rezultati sugerisali povezanost zagađenja vazduha i dijabetesa tipa 2, kada su analizirani efekti životnog stila i demografskih faktora i uzet u obzir ograničeni broj uzoraka, dokazi direktne povezanosti sa zagađenjem vazduha su bili nedovoljni“, kaže Leigh dodajući da će u budućnosti nastaviti sa najsavremenijim tehnikama istraživanja zagađenja vazduha kako bi bolje ispitali ovu povezanost.