U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem Britanske studije „THE LANCET“ iz juna meseca 2021 godine u kojoj je naučno dokazano da svka druga osoba sa teškim slučajem COVID-19 virusa koja je preležala infekciju razvija druge tegobe opasne po zdravlje. 

 

 

Jedna od dve osobe hospitalizovane zbog teškog oblika kovida-19 razvije druge zdravstvene tegobe, pokazalo je istraživanje kojim je bilo obuhvaćeno više od 70.000 pacijenata u 300 britanskih bolnica.

Autori studije, objavljene u časopisu „The Lancet“, tvrde da su rezultati do kojih su došli pokazali da se najčešće komplikacije usled teškog oblika kovida-19 odnose na bubrege i pluća pacijenta. Ali se, takođe, često pojave i neurološki i kardiovaskularni poremećaji.

Učestalost komplikacija kod teško oboljelih od novog koronavirusa je velika čak i među mladima, koji su do tada bili „zdravi pacijenti“. Pa tako 27 odsto njih od 19 do 29 godina razviju komplikacije, dok 37 odsto njih od 30 do 39 godina razviju barem jednu komplikaciju nakon hospitalizacije zbog kovida-19.

„Ovo istraživanje protivreči dosadašnjem narativu da je kovid-19 opasan samo za ljude s komorbiditetima i starije“, rekao je jedan od autora studije, profesor Kalum Semple, sa univerziteta u Liverpulu i dodao:„Ozbiljnost bolesti na prijemu u bolnicu je naznaka komplikacija čak i kod mlađih odraslih ljudi, zbog toga prevencija razvoja dodatnih zdravstvenih tegoba zahteva primarnu strategiju sprečavanja bolesti, odnosno vakcinaciju“.

 

Rezultati istraživanja takođe pokazuju da su komplikacije češće kod muškaraca nego kod žena i nešto učestalije kod pripadnika bele rase.

Nakon teškog kovida i otpuštanja iz bolnice, svaki treći pacijent nije mogao sam o sebi da se brine, bez obzira na godine starosti, rasu ili pol.