U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnsot o najčešćim posledicama i prekorukama nakon preležane infekcije virusa COVID-19. 

 

 

 

 

Najčešće posledice posle preležanog COVID-19 virusa

Najčešće prijavljivani simptomi koji su zaostajali nakon COVID-19 infekcije su mučnina, kratak dah i umor. Prijavljivani su i bolovi u zglobovima pa i u grudnom košu, ali i simptomi koji ukazuju na oštećenje srčanog mišića, miokarditis ili aritmije.

Kod ljudi koji su imali tešku kliničku sliku, oporavak je duži, tako da kratak dah, nadražajni kašalj često mogu u kontinuitetu trajati.

Ono po čemu se novi koronavirus razlikuje od ostalih respiratornih virusa je što ne utiče samo na pluća, već može dovesti i do stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu uzrokovati moždane udare, oštećenja srca i bubrega. Ostali mogući dugoročni efekti COVID-19 su neka neurološka stanja i problemi s mentalnim zdravljem kako to studije sugerišu jer virus može napadati moždane ćelije i kompletan nervni sistem.

SARS-CoV-2 može prodrijeti u moždano tkivo. Može izazvati direktno zapaljenje mirisnog živca, što dovodi do anosmije, tj. gubitka čula mirisa. Upravo gubitak čula ukusa i mirisa mogu trajati i mjesecima. Važno je napomenuti da simptomi kao što su gubitak čula mirisa, ukusa, zatim mučnina mogu trajati i kada osoba više nije zarazna za okolinu.

Do danas, najčešći dugoročni neurološki simptomi nakon COVID-19 su glavobolja, vrtoglavica i gubitak čula mirisa i ukusa. Iako je moždani udar ozbiljna, ali na sreću ne toliko česta posljedica akutnog COVID-19, encefalitis, napadi panike i druga stanja kao što su velike promjene raspoloženja i konfuzija zabilježeni su i od dva do tri 3 mjeseca nakon početka bolesti.

 

 

Preporuke za građane koji su preležali virus COVID-19

Građanima se savjetuje da nakon preležane infekcije izazvane SARS-CoV2 virusom izbjegavaju naporno vježbanje i fizičku aktivnost kojim opterećuju kardiovaskularni sistem. Što se fizičke aktivnosti tiče ona u prvih mjesec dana ne treba biti zahtjevna. Vježbanje se mora zaustaviti u slučaju pojave lupanja srca, mučnine, bola u grudima ili osjećaja nesvjestice. Zbog zabrinjavajućeg povećanja broja slučajeva srčanog zatajenja kao glavne posljedice COVID-19, sa značajnim opterećenjem upravo populacije starijih odraslih osoba sa više udruženih bolesti, ali i mlađih prethodno zdravih pacijenata, uključujući sportiste, iako nema zvaničnih smjernica, savjetujemo pacijente, naročito one koji spadaju u rizičnu grupu, ali i sportiste na kontrolni pregled kardiologa ili češće posjete i praćenje od strane izabranog ljekara.

Važna komponenta oporavka od COVID-19 jeste i ishrana koja mora obilovati vitaminima. Posebno se stavlja naglasak na unos dovoljne količine D i C vitamina i cinka. Boravak u prirodi, parkovima i vježbe disanja mogu pomoći boljem i bržem oporavku respiratornog sistema.

 

Kontrolišite se redovno, izbegavajte naporne vežbe, unosite više vitamina D i C i cinka.