U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o aktivnostima Udruženja protiv dijabetesa Grada Novog Sada u FK „Bolesnikov“ na temu: „Kako fizička aktivnost i zdrava ishrana utiču na zdravlje mladih, a posebno na prevenciju dijabetesa“. 

U sportskom klubu FK „Bolesnikov“ održano je predavanje stručnog licenciranog tima Udruženja protiv dijabetesa Grada Novog Sada za 350 mladih igrača i njihovih roditelja. 

 

Svim učesnicima uz saglasnot  i prisustvo roditelja svim mladim igračima je izmerna:

  • Visina

  • Težina

  • Indeks telesne mase

  • Nivo kiseonika u krvi

  • Nivo glukoze u krvi

  • Krvni pritisak