U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr Dejana Čubrila, psecijaliste medicine sportai fiziologa na temu: „Uticaj fizičke aktivnosti i ishrane na infekciju virusom COVID-19“