U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  koliko je bitna fizička aktivnost i zdrava ishrana u borbi protiv dijabetesa.   

Podizanje svesti o dijabetesu kao pandemiji 21. veka.