U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o postcovid posledicama kod osoba koje su preležale infekciju virusom COVID-19. 

 

 

Više od 50 dugoročnih posledica može da ostavi kovid 19, a čak 80 odsto pacijenata koji su imali koronavirus ima jedan ili više simptoma postkovida iliti produženog kovida, pa retko ko da može biti onaj stari posle ove pošasti.

Američka studija, rađena na osnovu 18.251 publikacije iz 2020. koje se odnose na 47.910 pacijenata, pokazuje da su najčešće posledice kovida 19 umor, koga dugo, pa čak i više od 100 dana, oseća više od polovine ispitanika. Malo manje od polovine ispitanika ima glavobolju, a u top pet posledica su i poremećaj pažnje, gubitak kose i otežano disanje. Ali nekim ljudima trajno ostaje i dijabetes, bubrežna insuficijencija, paranoja, dok ima i onih koji su doživeli i moždani udar…

Autori Sanda Lopez Lion i analizirali su studije rađena na najmanje 100 kovid pacijenata, starosti od 17 do 87 godina, u periodu između 14. i 110. dana nakon infekcije koronavirusom. Oni su imali povišene neke od šest laboratorijskih parametara i abnormalne snimke rendgena ili skenera pluća. Autori su u radu „Više od 50 dugoročnih posledica kovida 19: sistematski pregled i metaanaliza“, objavljenom u časopisu medRxiv, zaključili da čak 80 odsto pacijenata ima jednu ili više posledica kovida koje su predstavljene grafički na slici ljudskog tela.

U studiji je konstatovano i da su potrebna dalja istraživanja u pogledu pola, starosti, prethodnih komorbiditeta, težine kliničke slike kovida 19, kao i dužine lečenja, što će pomoći u prevenciji i lečenju postkovid stanja.

Grafikon je prikazala dr Dina Fajfer iz Regionalne kancelarije SZO za Evropu na vebinaru „Dijagnostika i lečenje postkovid pacijenata“, gde je moderator bila doc. dr Marija Zdravković, direktorka KBC „Bežanijska kosa“, bolnice koja je po drugi put u kovid režimu.

„Bežanijska kosa“ je malo više od mesec dana, od polovine februar, do 22. marta, bila u nekovid sistemu i dr Zdravković je upravo tada otkrila da se pojavila nova kategorija bolesnika – oni koji su preležali kovid, a sada se leče od posledica kovida.

 

 

– Za to malo vremena što smo bili u nekovid sistemu imali smo znatan broj pacijenata koji su nekoliko meseci ranije imali kovid. Ima tu i teških komplikacija i oštećenja – fibroze na plućima, kardiovaskularne komplikacije, poput miokarditisa – zapaljenja srčanog mišića. Ponekad se javljaju i pacijenti sa teškim aritmijama, a učestali su i bolovi u grudima – objašnjava dr Zdravković.

Pomenuta studija, kako ističe dr Zdravković, pokazala je da je kovid 19 vrlo ozbiljna bolest koja može da ostavi posledice na brojnim organima i sistemima. – To što je pronađeno i nabrojano više od 50 posledica kovida ne znači da će baš svakoga snaći nešto, kao i da je svaka posledica opasna. Najvažnije je ne paničiti, ali i konsultovati se s lekarom ako osobe imaju izražene i dugotrajne tegobe – ističe dr Zdravković.