U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o COVID-19 virusu i dijabetes, kako se ponašati za vreme pandemije.

 

 

Koronavirus je svima promenio način života proteklih meseci. To je posebno uticalo na pacijente koji boluju od hroničnih bolesti. Među njima, u najugroženije spadaju osobe sa dijabetesom. 🩸

Promenjen način života, posebno smanjena fizička aktivnost i nekada nedostupnost adekvatnih namirnica i lekova doveli su do toga da jedan broj pacijenata oseti neke od komplikacija koje prouzrokuje ovakav način života.
Kako bi se izbegle komplikacije, pacijenti moraju da urade prevenciju redovnim kontrolama i redovnim uzimanjem prepisane terapije. Pod redovnom kontrolom podrazumeva se provera glikemije i održavanje vrednosti u granicama koje su definisane od strane vašeg lekara.
Naravno, uz sve to, od ključne važnosti su i pridržavanje prepisanog režima ishrane, kao i redovna fizička aktivnost.
Ukoliko se strogo pridržavate svih ovih saveta, nećete imati nikakvih komplikacija. 🙏