Iz 60- godišnjeg iskustva najstarijeg Društva u Evropi zbog loše edukacije dece, mladih, njihovih roditelja, nastavnog osoblja i stanovništva Srbije o dijabetesu učestale su pojave da deca i mladi doživljavaju hipoglikemiju, nagli pad nivoa glukoze u krvi na javnim mestima, a da niko iz okruženja nije edukovan da je u pitanju osoba sa dijabetesom u stanju hipoglikemije i da mu je neophodna hitna pomoć da bi izbegao komno stanje, odnosno smrtnih ishod. 

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u ovakvim svakodnevnim slučajevima prioritet svih prioriteta za milion osoba obolelih od dijabetesa u Republici Srbiji od koga je 140.000 dece i mladih sa dijabetesom tipa 1 – insulin zavisnih jeste edukacija kako dece i mladih, njihovih roditelja, nastavnog osoblja, tako i 80% stanovništva Republike Srbije o ovoj masovnoj teškoj hroničnoj bolesti – dijabetesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer dobre prakse je edukacija o dijabetesu po osnovnim i srednjim školama koje tradicionalno realizuje Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada, ali zbog malih finansijskih sredstava nije u mogućnosti da obuhvati sve mlade populaciju, njihove roditelje kao i nastavno osoblje.