U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr. Edite Stokić, interniste endokrinologa, direktorke Kliničkog centra Vojvodine na temu „COVID-19 i DIJABETES“ . Da su osobe sa dijabetesom najugroženija populacija od virusa COVID-19 i da su 50% ugroženiji od COVID-19  od ostalih populacija, a ako se zaraze virusom COVID-19 teško se leče i zavržavaju sa fatalnim ishodom – smrtnim ishodom. 

Zato je obavezna preporuka da jača dijabetološka Udruženja vrše neprekidni savetodavno-terapijski rad sa osobama sa dijabetesom.