U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr. Edite Stokić, interniste endorkinologa, direktora Kliničkog centra Vojvodine na temu:

„Da li vakcinacija štiti od novih sojeva virusa COVID-19“