U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost izjavu prof. dr. Nebojše Lalića, endokrinologa, dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu,  direktora Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i predstavnika Srbije u Međunarodnoj dijabetološkoj federaciji, najemitentnije ličnosti iz domena dijabetesa u Srbiji i Evropi: 

1. “ Da su osobe sa dijabetesom 50% u većem riziku od COVID-19 virusa od ostalih populacija, a ako se inficiraju virusom COVID-19, obično završavaju sa fatalnim ishodom ( smrtnim ishodom), ako nemaju regulisan nivo šećera u krvi, za vreme pandemije virusa COVID-19

2.  „Osobe sa dijabetesom kojih je u Srbiji oko 950.000 su u najtežoj situaciji, jer u sadašnje vreme pandemije COVID-19 nisu im dostupni zdravstveni centri, domovi zdravlja, Klinički centri, da mogu da vrše redovne kontrole i preglede i savetodavno-terapijske konsultacije, pa su iz tog razloga još više ugrožene, jer im je ostalo samo nekoliko Udruženja za borbu protiv dijabetesa u Srbiji, gde  mogu dobiti besplatne usluge savetodavno-terpijskog rada, da bi držali nivo glukoze u krvi pod kontrolom“

3. „Nikada od nastanka dijabetesa nije bila važnija kontrola i savetodavno-terapijski rad kod osoba sa dijabetesom, kao što je to danas, jer sve osobe sa dijabetesom imaju na svakom organu začete izvesne komplikacije zbog same bolesti i kada se inficiraju COVID-19 virusom one se samo rasplamsaju i dovode do smrtnih ishoda

Dana: 29.03.2021. godine