U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa Slavak Zeca o tome koliko fizička aktivnost utiče na regulaciju glukoze u krvi kod osoba sa dijabetesom.