U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o važnosti kotrole dijabetesa za vreme pandemije virusa COVID-19 putem video zapisa prof. dr. Nebojše Lalića, endokrinologa, dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu.