U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o životnoj priči Igora Ćurka, 16-godišnjeg učenika sa dijabetesom tipa 1.