U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o COVID-19 virusu koji prouzrokuje veliki broj smrtnih slučajeva kod osoba sa dijabetesom putem video zapisa prof. dr. Nebojše Lalića, enodkrinologa, Dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu.