U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji. 

 

Dijabetesna retinopatija je najčešći uzrok slepila kod nas i u svetu. SZO je postavila za cilj da se u petogodišnjem periodu ovaj broj smanji za 1/3  kao i broj terminalnih nefropatija – transplatacija, a da se za 1/2 smanji broj amputacija zbog gangrene.

Dijabetesna retinopatija se javlja kod 50% kod kojih dijabetes traje sedam godina, a čak u 90% ako traje dvadeset godina.

 

 

 

VRSTE DIJABETESNE RETINOPATIJE 

 

Postoje dve vrste dijabetesne retinopatije:

 • Neprofliferativna dijabetesna retinopatija (NPDR)

 • Proliferalna dijabetesna retinopatija ( PDR)

 

Neprofliferalna dijabetesna komplikacija je prvi stadium dijabetesne retinopatije. U ovom stadiumu, mali krvni sudovi (kapilari) unutar mrežnjače propuštaj krv ili tečnost.  Propuštanje tečnosti izaziva oticanje mrežnjače  ili stvaranje naslaga koje se zovu eksudati.

Većina ljudi koja pati od dijabetesa ima blaži oblik nepoliferne dijabetesne retinopatije koja uglavnom utiče na njihov vid. Kada je vid ugrožen radi se o endemu makule, makularnoj ishemiji, ili o jednom i drugom. 

 • Endem makule je oticanje ili zadebljanje ovog centralnog dela oka. Makula predstavlja mali deo u središtu mrežnjače koji nam omogućava da vidimo jasno sitne detalje. Oticanje je prouzrokovano propuštanjem tečnosti iz krvnih sudova mrežnjače. To je najčešći uzrok gubitka vida kod dijabetesa.  Gubitak vida može da varira od blažeg pa do težeg oblika, ali čak i u najgorim slučajevima, periferni vid i dalje funkcioniše.

 • Makularna ishemija se javlja kad se mali krvni sudovi (kapilari) zatvore. Vid postaje zamućen jer makula više ne dobija dovoljnu količinu krvi da pravilno funkcioniše.

 

Neovaskularni glaukom

Ponekad opsežno zatvaranje krvnih sudova mrežnjače može da dovede do stvaranja novih patoloških krvnih sudova na dužnici oka (obojeni deo oka)  i na drenažnim kanalima u prednjem delu oka. Ovo može da blokira normalan protok tečnosti iz oka. Pritisak u oku raste i dolazi do neovaskularnog glaukoma, teške bolesti oka koja izaziva oštećenja očnog nerva.

Svaki pacijent oboleo od šećerne bolesti mora redovno dolazi na očne preglede. Pregled očnog dna ima za cilj da se na vreme primete znaci obolenja i da se savetuje dalja terapija.  U slučaju pojave otoka žute mrlje oftamolog procenjuje da li će raditi laserski tretman u cilju smanjena otoka i stabilizacije stanja.  Pojava novoformiranih krvnih sudova je hitna indikacija za laserski tretman celokupnog očnog dna, koji ima za cilj da spreči nastanak po vid opasnih komplikacija koje bi suprotnom rezultovale slepilom.

 

PREVENCIJA OŠTEĆENJA VIDA KOD OSOBA SA DIJABETESOM

 

 

Značajno je da u veikoj meri možete smanjiti rizik od nastanka težih oštećenja očnog dna i vida sledećim merama:

 • Pre svega rekulacijom šećera u krvi (kao najvaćniji pokazatelj se uzima HgbA1c čija vrednost ne bi trebala da prelazi 6,5 % , maksimalno 7% ).

 • Dobrim regulisanjem krvnog pritiska i nivoa masnoća u krvi

 • Odgovarajućom ishranom, smanjenje telesne težine, smanjenje unosa soli

 • Redovnom umerenom fizičkom aktivnošću

 • Pridržave saveta lekara, pre svega redovnim godišnjim oftamooškim pregledima

 

LEČENJE DIJABETESNE RETINOPATIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treba imati u vidu da 95% pacijenata sa već postojećeom dijabetesnom retinopatijom može sprečiti značajan gubitak vida ukoliko se lečenje započne na vreme. Upravo se u tome ogleda važnost redovnih godišnjih pregleda oftamologa.

 

Farmakološke mere: 

 • Lečenje hipertenzije ( ace – inhibitori, ca – antagonisti, selektivni beta blokatori)

 • Insulin intezivna terapija

Kod postojanja značajnih oštećenja, dijabetesna retinopatija se može lečiti primenom argon lasera  i laser fotokoagulacijom (LFC).

Laser fotoagulacija je metoda kojom se primenom laserskih pulseva na oštećene krvne sudove mrežnjače sprečava dalje curenje tečnosti iz oštećenih krvnih sudova i sprečava formiranje novih krvnih sudova. Takođe se kod postojanja edema žute mrlje sprečava njegovo pogoršanje i ubrzava povlačenje  tečnosti i njegovo smanjenje.

Ukoliko je kao posledica šećerne bolesti nastala komplikovana katarakta koja dovodi do pada vida mogućnosti  je uraditi operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sečiva.

Ukoliko je kao komplikacija šećerne bolesti došlo do nastanka glaukoma potrebno je njegovo praćenje i lečenje.

 

METODE LEČENJA DIJABETESNE RETINOPATIJE

 

 

Dijabetesna retinopatija se javlja nakon 5 godina trajanja dijabetesa tip 1, a može biti prisutna u dijabetesu tip 2 već u vreme postavljanja dijagnoze. Hipertenzija može ubrzati nastanak i progresiju retinopatije.

Promene koje su fatalne po vid i koje vode ka slepilu su dijabetička retinopatija i makulopatija. Ako se ova stanja ne leče i ne prepoznaju, siguran su put ka potpunom gubitku vida pre ili kasnije. Iz tog razloga je bliska saradnja između endokrinologa i oftamologa od velikog značaja za pacijente. Kada pacijent dođe na pregled kod endokrinologa, u prvom krugu ispitivanja, on bude upućen na oftamološki pregled.

Na očnom dnu se vide promene različitog kvaliteta, u zavisnosti od toga:

 • Koliko je šećer dugo trajao.

 • Koliko je glikemija bila povišena.

 • Kolika je starost pacijenta.

 • Drugih stanja.

U takvim situacijama se na očnom dnu vide različita krvarenja, zone bez kiseonika, pojave novih krvnih sudova ili proliferacije.