U cilju ostvarivanja javnog interesau oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetsnoj retinopatiji i kako je lečeiti putem video zapisa dr Alje Pidro – specijaliste oftamologije.