U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja , informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj neuropatiji putem video zapisa dr Rodoljuba Ristića – kardiologa.

 

TEMA: DIJABETESNA NEUROPATIJA