U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost simptomima COVID-19 od glave do pete.