U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja , informišemo i edukujemo javnost o prevenciji dijabetesa butem basketa 3×3.