U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu i COVID-19 govori dr Suad Softić – specijalista endokrinologije.
TEMA: DIJABETES I COVID-19 I VAŽNOST REGULACIJE NIVAO ŠEĆERA U KRVI