U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisnaja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu tipa 2 i dobra glikoregulacija. 

 

 

Budući da od ukupnog broja oboljelih, 90% čine osobe s dijabetesom tipa 2, drugo od tri online predavanja koje organiziramo povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 2020., bit će posvećeno ovoj populaciji.

Pravovremeno uvedena nutritivna terapija, dobar je zalog za budućnost obolelih s dijabetesom tipa 2. 

Tema prehrane u tipu 2 dijabetesa jedna je od osnovnih niti vodilja dobre glukoregulacije. Unatrag 30-ak godina, nutritivna medicinska terapija prepoznata je kao važan element u regulaciji bolesti od strane krovnih društava poput Američke dijabetičke asocijacije. Ukoliko se nutritivna terapija pravovremeno uvede i ukoliko se kontinuirano primjenjuje, utoliko će regulacija dijabetesa biti znatno poboljšana,  a mogućnost razvoja neželjenih komplikacija, u potpunosti minimizirana.